For fjerde kvartal gikk imidlertid resultatet etter skatt ned til 1.323 millioner kroner, fra 4.186 millioner kroner i fjerde kvartal 2005 og 4.804 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

Ifølge Hydro er hovedårsaken til det svake resultatet den tidligere meldte nedskrivningen på 5.240 millioner kroner knyttet til Front Runner-feltet og ni felt på sokkelen i Mexicogolfen.

I tillegg kommer verdifall og kostnader knyttet til avhendelser, nedleggelser og rasjonalisering av anlegg i Aluminium Products og urealiserte tap på derivatkontrakter.

Rekordår

Til tross for det svake fjerdekvartalet, oppnådde Hydro et rekordresultat i fjor. Resultat etter skatt økte med 11 prosent sammenlignet med 2005, til 17.391 millioner kroner.

Fortsatt høye priser på olje og gass, aluminiumpriser på historisk høyt nivå og solid drift bidro til årsresultatet.

Driftsresultatet for 2006 økte til 52.224 millioner kroner, som er en oppgang på 13 prosent sammenlignet med 2005.

For fjerde kvartal var driftsresultatet 4.573 millioner kroner, sammenlignet med 10.360 millioner kroner i fjerde kvartal 2005 og 15.278 millioner kroner i tredje kvartal 2006.

Rapport på avveie

Hydro skulle etter planen legge fram regnskapet for fjerde kvartal tirsdag, men fordi tallene allerede var kjent i markedet ble selskapet tvunget til å legge dem fram en dag før tiden.

Framskyndingen skyldes at det som kan være et utkast til kvartalsrapport for Hydro, har sirkulert i det norske aksjemarkedet i nærmere en uke, ifølge Dagens Næringsliv.

Det er uvanlig at tall av denne typen kommer på avveie. Hydro har en markedsverdi på 240 milliarder kroner.