Bruduljen og ståket rundt LO-leder Gerd-Liv Valla vekker oppmerksomhet i Sverige og Danmark. Både svensk og dansk LO er orientert om striden. Doktorgradsstipendiat i statsvitenskap ved Aarhus universitet, Flemming Juul Christiansen, følger også Valla-saken med interesse. Han har i flere år forsket på forholdet mellom politiske partier og interesseorganisasjoner i Skandinavia.

Brudd på 90-tallet

Det er mange likheter, men også forskjeller mellom LO-organisasjonene i de skandinaviske landene. I Danmark hadde LO og Socialdemokraterne gjensidig representasjon i hverandres styrer frem til midten av 1990-tallet.

— LOs leder hadde blant annet automatisk plass i det danske partiets styre. Denne ordningen opphørte i 1995, sier Juul Christiansen.

I 2003 vedtok også den danske LO-kongressen å stoppe den økonomiske støtten fra LO til det sosialdemokratiske partiet.

— Men den lokale LO-avdelingen kan fortsatt gi støtte til lokale kandidater ved folketings- og kommunevalg, opplyser pressekonsulent Anette Bindslev i dansk LO.

Også i Sverige er det tette bånd mellom LO og det sosialdemokratiske partiet på lokalt nivå, men sentralt er bindingene blitt færre.

— Den svenske LO-lederen Wanja Lundby-Wedin sitter i det sosialdemokratiske partiets «verkställande utskott», som tilsvarer det man i Norge kaller sentralstyret. Hun deltok også i planleggingen av partiets strategi foran valgkampen, sier pressesekretær Johan Hall i den svenske Landsorganisationen.

Han legger til at den svenske LO-lederen ikke har innflytelse over partiets valgkomité. Det samme gjelder i Danmark. Heller ikke her har LO-lederen eller andre i organisasjonen innflytelse over sosialdemokratenes valgkomité.

— Per i dag finnes det ingen formelle eller økonomiske bindinger mellom partiet og LO sentralt, sier pressekonsulent Anette Bindslev i dansk LO.

Vil appellere til andre

Den danske forskeren Flemming Juul Christiansen er spent på hva som blir resultatet av den pågående diskusjonen om LOs innflytelse over Arbeiderpartiet i Norge.

— Båndene til LO er egentlig forbløffende tette når man tenker over at Arbeiderpartiet er blitt et mye mindre parti enn hva det engang var. Det overrasker meg at de har valgt å beholde et så tett forhold til LO. Partiet ønsker jo gjerne å appellere til andre enn LOs medlemmer, sier Juul Christiansen.

På samme måte peker han på at mange av LOs medlemmer stemmer på andre enn Arbeiderpartiet.

- Relasjonene blir svekket

Forskeren mener at debatten rundt Gerd-Liv Vallas verv i Arbeiderpartiet er en test på hvor sterke båndene mellom LO og Ap faktisk er.

— Hvis båndene brytes, ligger ikke de strukturelle forholdene lenger til rette for så tette relasjoner. Sånn sett er den nåværende krise meget interessant for å studere hvor sterke disse forbindelsene er når de utsettes for press. Det skal bli spennende å se hva som skjer i Norge nå, sier Juul Christiansen.

— Jeg vil gjette at disse relasjonene vil blir svekket, legger han til.