Renten har allerede begynt å krype oppover, og den trenden vil fortsette. Men ingenting tyder på at renten vil gjøre kraftige hopp i tiden som kommer:

— Vi regner fortsatt med lave renter langt frem i tid, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR.

Beskjeden økning

I en fersk analyse fra DnB NOR konkluderer økonomene med at renteoppgangen vil være beskjeden også i årene fremover:

«At renteøkningene ser ut til å bli moderate, må ses i sammenheng med at kronen er relativt sterk og har bidratt til at inflasjonen har vært lav,» heter det i rapporten Økonomiske utsikter, som ble lagt frem i går.

Økonomene i Norges største finanskonsern antar at den første renteheving på et kvart prosentpoeng vil komme i mars. Deretter fortsetter renten oppover med «små, og ikke hyppige skritt» - det vil tilsi 0,25 prosentpoeng - ved Norges Banks rentemøte i juni, og deretter annethvert rentemøte resten av året.

I løpet av året vil renten trolig stige med 1 prosentpoeng. Det vil si at styringsrenten fra Norges Bank ender på 3,25 prosent ved utgangen av 2006. Frem til slutten av 2008 vil renten heves gradvis til 4,5 prosent. Historisk sett blir rentenivået fortsatt karakterisert som lavt.

Boligpriser videre opp

Til tross for at prisene på brukte boliger steg med 9,3 prosent i fjor, holder tallknuserne i DnB NOR en knapp på at boligprisene vil øke videre i 2006. De anslår en prisvekst på 7 prosent for i år, men anslår at prisstigningstakten vil avta gjennom året. Årsakene til dette er blant annet forventningene om lavere inntektsvekst de neste årene, moderat renteøkning og at antall nye boliger har økt kraftig de siste par årene.

— Det ser ut til at boligprisnivået er kommet høyt nok, og vi ser også en nedkjøling i antall nye boligprosjekter, sier sjeføkonom Dørum.

FORTSATT LAVT: Til tross for en moderat renteoppgang den nærmeste tiden, karakteriseres rentenivået fortsatt som lavt, historisk sett. - Det er fortsatt gode år for norske husholdninger, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR. FOTO: BJØRN SIGURDSØN/SCANPIX