HALGEIR OFTEDAL

En undersøkelse Synovate MMI har gjennomført for Postbanken viser at 12 prosent har planer om å ta opp lån det nærmeste halvåret. Disse har i dag en snittgjeld på 750.000 kroner.

Må rettlede

En av fire med boliglån har økt dette i løpet av det siste året. Vi låner mest til bolig og oppussing. Blant de som skal låne mer vil 30 prosent låne en million eller mer. Samtidig er det mange som avslører et manglende kjennskap til de forskjellige låneformer i bankene.

— Bankenes utfordring ligger i å være pedagogiske overfor våre kunder. Ikke bare låneform, men også rentebelastning, sikkerhet og lånebeløp er sentrale i rådgivningen, sier avdelingsbanksjef Rolf Guttormsen i Postbanken.

— Vi skal ikke gi lån som kundene ikke kan leve med. Og sier vi nei, må vi kunne forklare årsaken. Kredittilsynet har gitt bankene det pålegg å fortelle kundene at de må tåle en renteoppgang på tre prosentpoeng. Da renten var tre prosent aksepterte de fleste en mulig økning på tre prosentpoeng. Det er ikke lenger like lett å argumentere for en økning når styringsrenten nå er fem prosent, fordi vi selv ikke tror på en så sterk økning. Rentebanen avtar og det snakkes faktisk om rentenedgang igjen, sier Guttormsen.

Ikke skremt

Folk vil imidlertid fortsatt låne penger. Renteøkningen har ikke skremt.

— Mange som har boliger og som har fått med seg en verdistigning bruker denne gevinsten til å øke gjelden. Selv om flere og flere bruker fleksilån, er det også farer knyttet til dette. Trekkes kreditten til topps, og da er det ikke lenger noen form for fleksibilitet i et slikt lån, lyder advarselen fra avdelingsbanksjefen.

GIR RÅD: Avdelingsbanksjef Rolf Guttormsen i Postbanken.

Lars Hoen