Vedtaket er et resultat av en årelang strid mellom den tidligere partilederen Steinar Bastesen og den nåværende ledelsen i Kystpartiet, skriver an.no.

Vedtaket ble fattet allerede 6. februar, men er ikke blitt kjent før nå. Bastesen har anket eksklusjonsvedtaket, som dermed endelig skal avgjøres i Kystpartiets landsstyre. Inntil det skjer, er Bastesen suspendert fra alle verv og medlemskap i Kystpartiet.

Bastesen sier til Avisa Nordlands nettutgave at det er merkelig at stifteren av et parti blir ekskludert, men legger til at dersom partiet ikke har bruk for ham, så har heller ikke han bruk for partiet.

Bastesen ble også vurdert ekskludert for et år siden, etter harde utfall mot partiets fylkestopp i Nordland Benn Mikalsen og partileder Roy Waage. Den gang bestemte hovedstyret å la saken fare. Nå mener hovedstyret at Bastesen i lang tid har skadet Kystpartiets omdømme gjennom uttalelser til mediene, og at han «har opptrådt illojalt».