I mai slo EU-kommisjonen fast at den nye redningsvesten er så dårlig at den må forbys. Nå følger norske myndigheter etter.

Redningsvestene må enten oppgraderes eller skiftes ut. En gjennomgang gjort av Det Norske Veritas har avdekket at vestens flyteegenskaper ikke tilfredsstiller kravene.

HSD må fjerne 12.000 vester

HSD kjøpte om lag 12.000 av de termiske vester fra Regatta etter Sleipner-forliset. Nå er de ikke lenger gode nok.

Viseadministrerende direktør Geir Aga i HSD var fredag formiddag ikke kjent med Veritas´ tilbaketrekking av godkjenningen.

— Dette er nytt for meg. Vi har ikke fått noen informasjon om dette, sier han.

Press fra EU

Krav reist av EU er bakgrunnen for nye norske tester av vesten. Storbritannia og Danmark har, med bakgrunn i tester utført på De britiske øyene, lagt ned forbud mot vesten på britisk og dansk flaggede skip.

Med bakgrunn i dette kravet har Veritas gjennomgått sitt eget arbeid ved sertifisering av Regatta Thermo Cruise.

Munnen for nær vannoverflaten

De nye testresultatene avdekker avvik fra spesifiserte krav på følgende punkter, ifølge en pressemelding fra Veritas:

  • Hodevinkel - vinkel mellom hodet og vannflaten mens testpersonene lå i stabil flytestilling.
  • Fribord - avstanden fra munnen til vannflaten mens testpersonene lå i stabil flytestilling. (Dette for noen av testpersonene.)

Testene, utført av Sintef i Trondheim 14. Juni 2002, indikerer ingen avvik fra kravene til vestens snuegenskaper. Vesten tilfredsstiller også øvrige krav - som eksempelvis krav til påkledningstid, krav til egenskaper ved hopp, ved svømming, ved entring av flåte og krav til kroppens flytestilling etter at testpersonene lå i stabil flytestilling.

STRYK: Redningsvestene som blant andre matros Kurt Idar Igland (bildet) har om bord på «Fjordprins», må nå fjernes fra alle norske skip.
Foto: Rune Sævig