Amerikanske og britiske forskere er i ferd med å utvikle kunstige trær som binder opp CO2 fra luften tusen ganger raskere enn et naturlig tre. I motsetning til CO2-rensing av kull –og gasskraftverk skal disse trærne kunne fange opp drivhusgassen hvor som helst.

— Dette er en stor fordel med metoden. Gasser som slippes ut ved bilkjøring i Bergen kan hentes ut et helt annet sted på jorden, sier klimaforsker Erik Kolstad.

Ifølge en av forskerne bak prosjektet professor Klaus Lackner ved Columbia-universitetet i New York kommer halvparten av utslippene fra mobile kilder som gjør det nærmest umulig å fange inn CO2 på stedet.

«Tradisjonell» CO2-fangst slik vi kjenner den fra debatten rundt Mongstad handler om å ta ut gassen på stedet og føre den ut i Nordsjøen i rørledning.

Som en konteiner

— Det finnes allerede prototyper. De løpet av kort tid vil være klar til å masseproduseres og settes ut, sier Tim Fox ved The Institution of Mechanical Engineers i Storbritannia .

Les deres rappport her.

Instituttet ga nylig ut en rapport der de slår fast at uten denne typen løsninger vil det være umulig å hindre farlige klimaendringer. Forskerne tror at de kunstige trærne og andre installasjoner vil være en naturlig del av omgivelsene våre om 10-20 år.

Prototypen de har laget er på størrelse med en konteiner, og klarer å fjerne flere tusen ganger mer CO2 fra luften enn et tilsvarende areal med skog.

— Et av forslagene går ut på at karbon og oksygen i CO2 omdannes til natron i prosessen som foreløpig holdes hemmelig av forskerne, sier Erik Kolstad.

Trenger 1000 år på å forsvinne?

Meteorologen, som i dag gir ut boken «Hva er klima» sammen med Øyvind Paasche, mener det etterhvert blir helt nødvendig å hente ut noe av den CO2-gassen som allerede har nådd atmosfæren.

— Problemet er at det går altfor sent. Til og med en svært god avtale på klimatoppmøtet i København vil vi ikke kunne hindre at CO2 endrer klimaet. Opphopningen i atmosfæren er allerede for stor. Det vi slipper ut de neste 20 årene vil det ta i verste fall ta 1000 år å absorbere, sier Kolstad.

I følge FNs klimapanel vil en temperaturøkning på mer enn to grader kunne føre til uopprettelige forstyrrelser i det globale klimasystemet.

Urealistisk klimaavtale

For å kunne hindre dette må industrialiserte land redusere utslippene sine med 25-40 prosent fra 1990-nivå. At klimatoppmøtet i desember skal munne ut i en slik avtale er svært usannsynlig. Mange regner en avtale om bare 20 prosent reduksjon som urealistisk.

— Mange har vært redd for å snakke for mye om mulighetene som ligger i det å hente ut CO2 som allerede har havnet i atmosfæren. Frykten er at dette skal bli en sovepute slik at fokuset på å redusere utslippene blir mindre, og mange har ikke ønsket å snakke om dette før det blir absolutt nødvendig. Men nå begynner flere forskere å komme på banen, sier Kolstad.

— Verdenssamfunnet blir trolig helt nødt til å satse på denne typen tiltak i framtiden, legger han til.

Hva synes du om slike supertrær? Si din mening.

GIR KLIMATRØBBEL: CO2 som slippes ut i biltrafikken i Bergen kan absorberes av kunstige trær et helt annet sted på kloden.
Aftenposten