TRON STRANDtron.strand@bt.noOslo Regjeringen er kommet til at det er på tide å skille ansvaret for sikkerhet i transportsektoren fra den politiske og overordnede styringen av fagområdene. Etter det Bergens Tidende erfarer er det imidlertid uenighet i regjeringen på et sentralt punkt: Samferdselsdepartementet er ytterst skeptisk til å inkludere Sjøfartsdirektoratet og sikkerhet til sjøs. De er engstelige for at sjøsikkerhet vil bli helt dominerende på grunn av den sterke stillingen og betydningen sjøfart har for Norge. Samferdselsdepartementet ønsker at Luftfartsverket, Statens vegvesen/Vegdirektoratet og Statens Jernbanetilsyn skal samles under en paraply — uten sjøfartsmyndigheter involvert.Fra regjeringens side legges det vekt på at det nye superdirektoratet må få en uavhengig rolle i forhold til departementene. Om det betyr full uavhengighet, eller at superdirektoratet formelt underlegges for eksempel Justisdepartementet, er det ikke tatt stilling til.Det viktige er direktoratene skilles fra departementenes daglige virksomhet, fremholdes det overfor Bergens Tidende.Regjeringen ser på arbeidet med det nye direktoratet som en del av fornyelsen av offentlig forvaltning.