• Helt greit å slutte hvis man er skoletrøtt, mener lektorsjef.

Elever som slutter på videregående skole fortjener aktelse, og det er sunt med et visst frafall, mener Lektorlagets leder Gro Elisabeth Paulsen.

— Hvis elever er skoletrøtte, faglig svake og lite motiverte, vil det være feil å kverne dem gjennom videregående skole, sier Paulsen til VG.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) har uttalt at jobb nummer én i skolepolitikken er nettopp å hindre at så mange dropper ut.

Paulsen mener det er viktig å ta disse elevene på alvor.

— Vi må ikke tro at de elevene som velger å slutte, gjør det ut fra et ønske om å bli tapere. Vi må stole på at også ungdommer gjør rasjonelle valg, sier Paulsen.

Hun legger til at det må være lav terskel for å komme inn igjen senere for dem som slutter.

Hadia Tajik, utdanningspolitiker i Arbeiderpartiet, er uenig i Lektorlagets synspunkter på frafall i skolen.

— Hvis vi aksepterer frafall, aksepterer vi store kommende sosiale forskjeller, sier Tajik.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 31 prosent av elevene som går ut av ungdomsskolen, ikke fullfører videregående i løpet av de fem årene de har rett til videregående opplæring, den såkalte ungdomsretten.