Parti: RV

Listeplassering: 8.plass

Hjertesak: Yte etter evne og få etter behov

Gratis skolebøker på videregående?

Gratis bøker og læremidler har for RV og RU vært en kampsak i mange år. Fungerer Lånekassen?

Nei. Vi vil ha full stipendiering av studiene og en politisk styrt lav rente på studielånene.

Hva gjør dere for at studentene skal få jobb etter utdanning?

Det bør ansettes flere ved universitet og høyskoler, og statlige arbeidsplasser bør flytte ut av Oslo, blant annet til Bergen. Vi vil foreslå at en skal bruker deler av oljefondet til å finansiere nyinvesteringer i kultur, nærings— og industriutvikling.

... og for at de skal få bo billig og bra?

Vi vil bygge 1000 nye studentboliger i året på landsbasis i regi av samskipnadene. I tillegg trenger vi en storstilt kommunal boligbygging.

Når bør ølkranene stenge?

Jeg synes det er helt greit at de stenger når de stenger.

Er 12 kr dyrt for en liter bensin?

Det er for billig. I alle fall i byen. I distriktene hvor en ofte er avhengig av bil, er det for dyrt.

Hva er galt med busstilbudet?

Bussen er for dyr og går for sjelden. Vi må få én takstsone i hele Bergen på maks 15 kroner.

Er bybane løsningen?

Ja. Vårt mål er bybane i alle retninger.

Er 75 kr en kinopris vi må leve med?

Nei. Det er galskap at ikke kommunen eller staten også skal kunne subsidiere kinoprisene.

Statsstøtte til rocken?

Ja. Overføringer bør skje direkte til rocken selv, som for eksempel til AKKS eller BRAK!

30 ord om hvorfor vi bør stemme ditt parti.

I Hordaland står valget mellom Torstein Dahle og Lars Sponheim. Hvis du vil ha ny regjering, stem RV, vi skal vippe Sponheim ut av Stortinget, regjeringen ryker i samme slengen!

Sunniva svarer på flere spørsmål:

sunniva@rv.no