Av Laila Førde, Eli Forland og Gunn Solaas, ansatte/styremedlemmer i Sund Kommunale Forening

Nå er det på tide at det blir skrevet litt om styringen i Sund kommune, slik at andre får ta del i vår frustrasjon. For tiden er det en gruppe arbeidstakere i Sund kommune som er frustrert og mildt sagt forbanna; og det er vi som jobber i omsorg, og særdeles vi på Sund sjukeheim. For bare noen dager siden gikk ordføreren ut i lokalradioen og fortalte at det mest sannsynlig ble slutt på den kommunale sjukehjemsdrifta. Nå var de i forhandlinger med et privat sjukehjem for å kjøpe tjenester hos denne private bedriften. Sjukehjemmet vårt har ca. 50 ansatte i små og store stillinger, og i hvor stor grad vil vi bli berørt? Vi lurer på om det er foretatt en konsekvensanalyse, eller om de skal se det an. Hvis ansatte på Sund sjukeheim skal følge med på lasset, som det står i arbeidsmiljøloven ¿ 73 c, (vern om oppsigelser), blir konsekvensen at de ansatte på det private sjukehjemmet blir oppsagt, og det er jo like forferdelig! Hva skal de gjøre med dem som mister jobben? For det kan vel ikke være plass for alle pleiere. Når vi tenker på hvor gammel (bygd i 1970) og utslitt denne bygningen er, skulle den være førsteprioritert av alle bygg i Sund kommune, men den kom sist, eller rettere sagt den kom ikke med i det hele tatt. Når det gjelder styringa i Sund kommune kan en liste opp en mengde med dyre prosjekt som er gjennomført eller bare stoppet opp. Nordsjøfartmuseet som ble bygget staselig og flott. Sund Kyrkje, som brant ned, her hadde forsikringen dekket ny kirke, men det måtte bli noe prangende og flott, en stor ekstrautgift for Sund kommune. Trelleviknaustet, dette ble restaurert, for kultur må vi ha — hadde vi råd til dette? Idrettshall i Skogsvåg, en flott bygning som ble bygget på bekostning av andre ting (les sjukehjem). Men så var det diverse prosjekt som ble utført av dyre prosjektledere og var mislykket/ikke ble gjennomført: Arkitekt ble invitert til å tegne omsorgsboliger bak Sund sjukeheim, ansatte brukte masse tid på møter, og kommunen gikk ut og ville ha anbud på bygging. Dette prosjektet ble aldri fullført, annet enn at utgiftene til arkitekt måtte betales. Gjennomføring av skolebruksplan, gjennomført, men helt unødig bruk av penger. Brukerundersøkelse av Skogsvåg-området, hva var det godt for tro? Bussterminal som skulle bygges i samarbeid med Vest Trafikk, det har stått halvferdig i 2 år. Og så til slutt vår alles frustrasjon, ny omsorgsbase: Her ble det virkelig slått på stortromma. Vi som er ansatt ble invitert til å være med og forme omsorgsbasen, masse timer til møter har vi brukt, og vi skulle bare ønske hvordan vi ville ha det. Alt var bare fryd og gammen. Her var det ikke snakk om hva det kostet. Men de "glemte" en ting, hva tomt og inventar kostet, basen ble kostnadsregnet til 110 mill. kroner. Og da fikk de jo bakoversveis, våre kjære ledere, for det regnet de ikke med. Enden på visa er der innlegget begynner: Vi må godta Frp sitt ønske, legg ned så mye som mulig og privatisere det som kan privatiseres. Resten skal konkurranseutsettes. Så ble vi kneblet og lagt ned igjen!! Nå skal hele landet få vite hva de tenker på i Sund kommunestyre, etterpå skal det bli masseaksjoner. Hva det går ut på, skal de få erfare. De skal ikke få undertrykke oss, selv om vi bare er kvinner som jobber her og det bare er "gamle og unyttige" som bor på sjukehjemmet. Fy til dere, slik gjør man ikke med folk som har jobbet i opptil 20 år i kommunen. En slik behandling av ansatte er dårlig, dessuten er det flaut å vite at Sund legger ned kommunalt sjukehjem for så å kjøpe tjenester privat, uten noen form for konkurranse, og det er ikke det private sjukehjemmet vi vil til livs, for det er et godt supplement til det kommunale. Sund kommune må være den første kommunen i Norge som gjør noe slikt, det er skammelig. Fy, enda en gang.