– Bakgrunnen er at jeg har fått forsikringer fra Sorenskriveren på Nes om at Orderud-saken ikke blir utsatt selv om kjennelsen fra Høyesteretts kjæremålsutvalg ikke er klar til saken starter, sier advokat Frode Sulland.

Striden bunner i at advokat Morten Kjensli deler kontor med drapstiltalte Kristin Kirkemo Haukelands forsvarer, Tor Kjærvik.

Ifølge Sulland er forholdet mellom de to advokatene for nært. Sulland mener også at det er brudd på god advokatskikk at Kjensli og Kjærvik stiller som forsvarere for hver sin klient i samme straffesak.

NTB