• Det er en underlig fremgangsmåte av lagmannen når han i en redegjørelse nærmest legitimerer en bestemt forsvarerstrategi, sier Veronica Orderuds advokat Frode Sulland.

Sulland kommenterer det faktum at lagmannen omtalte strategien hos Per Orderuds forsvarere som naturlig.

Ifølge Veronicas advokat hersket det full enighet om strategien fra saken startet til og med Nes herredsrett.

Han vil likevel ikke bekrefte at det er advokat Harald Stabell som har forårsaket brannen i rosenes leir.

Sulland mener det vil være uetisk dersom Per Orderuds forsvarere fortsetter uten å ta hensyn til sin klients ønsker.

Sulland avviser overfor NTB at han selv har påvirket Per Orderud i denne saken. Han bekrefter imidlertid at strategispørsmålet har vært diskutert flere ganger mellom ekteparets forsvarere. (NTB)