Han begrunnet at han på sin klients vegne satte i gang etterforskning for å belyse det som skjedde i pinsen 1999.

Naivit — Det ville være naivt å tro at Harald Olsen og forsvaret kunne ha mulighet til å trengte gjennom og oppklare Orderud-drapet. Vår eneste von var å finne opplysninger som politiet ville være villig til å gå videre med og etterforske, sa han.

— Jeg vet at vi stemples som ryktemakere det øyeblikk vi gjør det. Jeg vet også at Sørum lensmannskontor og Tore Kampen ville bli satt på jobben, og da vet vi hva som blir resultatet. Det er en fortvilet og håpløs situasjon, sa Sulland.

- Gjør ikke jobben - Det finnes andre motiver og scenarier som politiet burde og skulle være opptatt av. Vi har ikke kommet med anklager eller beskyldninger mot noen enkeltperson. Våre anklager og beskyldninger er mot politiet, for ikke å gjøre jobben sin.

Han listet opp andre scenarier han mener politiet burde interessert seg for.

— For det første Kristin Kirkemo Haukelands egen agenda. Dessuten enkelte vitneforklaringer som dreier seg om torpedoer, en femtemann, det jugoslaviske miljøet, kort sagt Oslos underverden. Dessuten de interne konflikter i familien Paust.

Han gikk inn på flere vitneutsagn som gjør konfliktene i Paust-familien interessante.

— Det må være tillatt å stille seg spørrende til politiets manglende interesse for alt dette bare fordi Jan Christian Paust har alibi for drapsnatten, sa Sulland, som brukte storparten av prosedyren til å angripe troverdigheten til de medtiltalte Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød, samt andre som har vitnet til skade for ekteparet Orderud.

Mangelfull etterforskning Han listet også opp en rekke spor politiet etter hans oppfatning etterforsket mangelfullt.

— Manglende etterforskning av bilspor, ingen stemmeprøve i 180-samtalen, manglende etterforskning rundt Anne Orderud Paust som i mine øyne var det sentrale offeret, ingen analyse av hennes telefoner, ingen ransaking i Risør, tilbakeholdenhet og defaitisme i forhold til det kriminelle miljøet hvor det ligger betydelig kunnskap om dette, sa han.

— Det er også et betydelig antall er avhørt motvillig eller sterkt mangelfullt, og flere som overhodet ikke er avhørt.

— Det har vært et sterkt og intenst ønske fra Per og Veronica Orderud om å gjøre sitt til å forsøke å finne ut hva som skjedde i pinsen. Et slikt initiativ ville de selvfølgelig aldri tatt, og vi fulgt opp, dersom de hadde noe å frykte, sa Sulland, og bemerket at Harald Olsen i sin etterforskning ikke fant noe som knyttet ekteparet til drapene.

- Må frifinnes - Aktoratet hevder at Per og Veronica Orderud ikke har bidratt til noen opplysninger for å finne ut hva som skjedde. Men politiet trodde at de satt med løsningen, og det er i forhold til denne at de ikke har bidratt, sa Sulland, som krever ekteparet blankt frifunnet.

— Selve tiltalen mot dem er en skandale. Den kan rettes opp med en klar og entydig frifinnelse, sa han.NTB

ØNSKE: - Det har vært et sterkt og intenst ønske fra Per og Veronica Orderud om å gjøre sitt til å forsøke å finne ut hva som skjedde i pinsen, hevdet advokat Frode Sulland i sin prosedyre. Foto: Scanpix