Sulland ga uttrykk for denne angeren tidlig i sin prosedyre onsdag.

— Vi hevdet heftig og med god grunn at det ikke fantes grunn til verken tiltale eller utilregnelighet. Men etter hvert som politiet holdt fast på siktelsen, beklager jeg det faktum at vi bare har fått lekfolks mening om hvordan Per og Veronica Orderud er "sydd sammen". Det virker nesten som at det er Harald Orderuds observasjoner, og hans mening om hvordan Veronica burde ha sørget, som er lagt til grunn av politiet, sa Sulland.

Sulland mener trippeldrapet er helt enestående, og bare kan ha vært utført av personer med helt spesielle karaktertrekk.

— Hva kreves for å gjøre alt det tiltalen innebærer? Hvem er i stand til å likvidere sin nærmeste familie? Det krever en person som er splittet og blottet for moral og samvittighet, det krever en person som har ekstrem impulskontroll. Vi har ikke noe som tyder på en slik personlighetsstruktur hos Veronica, sa Sulland.

NTB