Restaurantnæringen har siden 1. juni 2004 bare registrert små endringer i omsetningen, og både gjester og ikke minst ansatte i næringen er fornøyd med loven.

I Sosial— og helsedirektoratet mener man at loven klart har gitt helsegevinster.

– Fysiske målinger viste klart mindre støv i etablissementene, og det overrasket oss noe at røyking gir så mye støvdannelser. Dessuten er det målt klart bedring i ansattes lungefunksjon, og de melder om mindre hodepine, sier avdelingsdirektør Kari Huseby til NTB.

Absolutt røykeforbud

Etter 16 års unntak fra paragraf 6 i Lov om vern mot tobakksskader – den såkalte Røykeloven – ble røykeforbud innført på alle serveringssteder fra 1. juni 2004. Den tidligere forskriften om røykeforbudsoner i barer, puber, kafeer og restauranter ble avløst av et absolutt røykeforbud innendørs.

Myndighetenes viktigste begrunnelse var å sikre ansatte i serveringsbransjen den samme beskyttelse mot passiv røyking som andre arbeidstakere hadde hatt siden tobakksskadeloven ble iverksatt i 1988.

Flere restauranter, puber og barer har i stor grad klart å kompensere manglende tilbud for røykere innendørs med tilrettelegging av uteareal.

Langt bedre

– Utviklingen i hotell- og restaurantbransjen har vært langt bedre enn skeptikerne forventet. Selv om deler av næringen har hatt det strevsomt, er det bare relativt få som har fått store problemer, sier direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i NHO Reiseliv, Hilde Solheim, til NTB.

Hun sier at flere land har fulgt Norges eksempel, men har ikke inntrykk av at alle land har praktisert sin røykelov så konsekvent som Norge.

– Det vi imidlertid er litt betenkt over, er at håndhevingen av loven blir praktisert ulikt ute i kommunene. Vi ser blant annet eksempler på at bedrifter tilrettelegger uteservering i en slik grad at det fremstår som et inneområde. Her etterlyser vi mer konsekvens fra tilsynsforvaltningen, sier direktør Hilde Solheim.

Økonomiske konsekvenser

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har påtatt seg arbeidet med å foreta den første evalueringen av loven fra 2004 – med vekt på konsekvenser for omsetning, besøksfrekvens, trivsel og etterlevelse.

Rapporten fra SIRUS viser at innberettet merverdiavgift fra bransjen til fylkesskattekontorene gikk tilbake 0,8 prosent de første 12 måneder etter lovendringen, sammenlignet med samme periode året før.

Besøkshyppighet fra gjestene viser stor grad av stabilitet, selv om SIRUS ikke kan utelukke at røykeforbudet har rammet spesielle deler av serveringsnæringen. Men konkursstatistikk og sysselsettingsgrad viser ikke store endringer, og gjestene forteller om en dramatisk forbedring av inneluftkvaliteten på serveringsstedene.

Internasjonalt

I europeisk målestokk har Norge vært blant de fremste når det gjelder arbeidstakeres vern mot tobakksrøyk, men den norske røykelovens «far», daværende helseminister Dagfinn Høybråten (KrF), ble slått med to måneder av Irland, som nå fravrister irene en blås mens de nyter en Guinness på den lokale pub.

Men globalt var California først ute i 1998 med røykeforbud på alle offentlige steder, inkludert serveringssteder. Senere har andre amerikanske delstater og kommuner fulgt opp med lignende forbud.

Ifølge det svenske tobaksfakta.org var New Zealand tredje nasjon som uten unntakelser innførte røykeforbud, og det skjedde 10. desember 2004.

Etter dette har mange land fulgt etter. Sverige etablerte sin lov 1. juni 2005, og Skottland innførte sin lov 16. mars 2006. Nord-Irland innførte røykeforbud i alle offentlige lokaler 30. april i år.

I Danmark har det vært mye om-og-men, men nå ligger det an til at en røykelov blir innført 15. august i år. Serveringsstedene må bygge egne røykerom, og gjestene må selv bringe sine glass til det rommet. I Tyskland skal de mindre kneipene unndras fra en omfattende røykelov, og under den store ølfestivalen Oktorberfestivalen i München skal gjestene fortsatt få ta seg en blås i de store hallene.

STUMPER UTE: Ett av resultatene av den tre år gamle Røykeloven: Askebegre fulle av sigarettstumper på slitte uteserveringsbord. Serveringsbransjen har i stor grad klart å kompensere manglende tilbud for røykere innendørs med tilrettelegging av uteareal.
scanpix