Sudbø skylder på Reith og mener han ikke har gjort jobben sin som prosjektleder, ifølge VG. Avisen har fått tilgang til dokumenter som viser at ingen av de to har søkt Datatilsynet om tillatelse, selv om de i sin forskning har benyttet slike opplysninger i en årrekke.

— Hovedregelen er at man skal ha konsesjon når man forsker på helseopplysninger, sier Hanne P. Gulbrandsen, seniorrådgiver og fagansvarlig i Datatilsynets helsegruppe.

Det finnes unntak, men hun kan ikke si om Sudbø og Reiths forskning kunne unntas fra denne regelen.

Sudbø har kun én gang søkt om tillatelse, i 2004, men Reith har aldri kontaktet Datatilsynet for å få bruke helseopplysninger.