Det blir imidlertid sittende til ekstraordinært landsmøte 14. januar.

På pressekonferansen kom det også frem at Kjell Brevik går inn som fungerende generalsekretær frem til landsmøtet. Selskapet jobber nå med Monika Solås, for å finne ei løsning som innebærer at hun går av.

Tidligere i dag

Leder Niels Christian Bang i Redningsselskapets landsråd bekrefter overfor NTB at dette er diskusjonstemaet på selskapets styremøte tirsdag formiddag.

Alvoret sto å lese i ansiktene på Redningsselskapets styreleder og president Magnus Stangeland da han tirsdag morgen ankom som førstemann til det lenge varslede oppvaskmøtet i Redningsselskapets lokaler i Høvik utenfor Oslo. Stangeland ønsket ikke å snakke med pressen før møtet, men nestlederen i Redningsselskapets landsråd, Marie Kleppa, sa til NTB tirsdag morgen at lederen i landsrådet ville møte i styret og legge fram mistillitsforslag mot styret fra 11 av landsrådets13 medlemmer.

– Noen av mistillitsforslagene gjelder bare president Magnus Stangeland og visepresident Hermod Larsen, mens andre mistillitsforslag omfatter hele styret, sa Kleppa.

Styremedlem orientert Styremedlem Gunnar Knutsen sa til NTB like før møtet at han er blitt orientert om mistillitsforslaget på forhånd. Han sier han ikke kan se hvordan dagens styre kan fungere fram til det holdes ekstraordinært landsmøte i januar.

– Det må utnevnes et interimsstyre under en ny styreledelse som fungerer fram til landsmøtet velger nytt styre, sier Knutsen til NTB.

Mistillit i kofferten Landsrådets leder Niels Christian Bang ankom styremøtet like før det startet klokken 10. Bang sier til NTB at han er kjent med at 9 av 13 landsrådsmedlemmer har mistillit til styret eller deler av styret.

– Jeg er ikke kjent med at 11 av 13 landsrådsmedlemmer har mistillit til dagens styre, sier han.

Bang sier han helst ser at hele styret stiller sine plasser til disposisjon, men ville før styremøtet ikke bekrefte at han møter i styret på vegne av landsrådet for å kreve at styret stiller sine plasser til disposisjon nå.

Da styret tok lunsjpause ved 12.15-tiden, bekreftet Bang overfor NTB at landsrådet ikke hadde behandlet mistillitsforslagene formelt og samlet.

– Mistillitsforslagene er sendt inn til landsrådets ledelse av de respektive distriktene, sa han.

Uklart Det er høyst uklart hva styremøtet vil beslutte når det gjelder den suspenderte generalsekretæren Monica Kristensen Solås’stilling. Sterke krefter i landsrådet vil at den omstridte generalsekretæren skal fortsette fram til et ekstraordinært landsmøte velger et nytt sentralstyre som så avgjør hvem som skal ha jobben som Redningsselskapets generalsekretær. Nestleder i landsrådet, Marie Kleppa, sa i helgen til NTB at hun arbeider for at vikarierende generalsekretær Kjell Brevik i Redningsselskapet bør gå av tirsdag.

Dersom avgjørelsen tirsdag blir at styret stiller sine plasser til disposisjon, vil det mest sannsynlig samtidig bli bestemt at det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte etter nyttår. Dette landsmøtet vil bestå av landsrådets medlemmer.

TILLITSBRUDD: Lederen av Redningsselskapets landsråd, Niels Christian Bang, sa tirsdag morgen at han er kjent med at 9 av 13 landsrådsmedlemmer har mistillit til styret eller deler av styret.
SCANPIX