Styreleder Ranveig Frøiland bekrefter at hun har bedt administrerende direktør Stener Kvinnsland om en orientering på styremøtet i neste uke.

Bakgrunnen er BTs kartlegging som viser at hver femte Haukeland-overlege har sitt eget firma på si.

– Reglene må følges

– Helse Bergen har et detaljert regelverk for å regulere de ansattes mulighet til ta på seg bierverv. Men jeg synes det kan være greit for styret å få en gjennomgang av hvordan internkontrollen virker for å få bekreftet at regelverket følges som det skal.

Frøiland understreker at Helse Bergen som arbeidsgiver aksepterer at de ansatte tar på seg ekstrajobber på fritiden.

Les også: 18 Haukeland-leger jobber på privatklinikken Volvat.

– Mange av lokalsykehusene vil ikke kunne opprettholde en forsvarlig drift om de ikke kunne benytte utenlandske leger eller leger fra de store sykehusene som er villige til å jobbe på fritiden, sier Frøiland.

Tviler på reglene

– BTs reportasjer tyder på at dagens regelverk ikke er godt nok. En gjennomgang av kontrollrutinene er derfor ikke nok. Hele regelverket må gjennomgås på nytt. Slik det er nå, blir det rett og slett for mye bukk til havresekk, sier styremedlem Oddny Miljeteig.

Hun reagerer spesielt på gårsdagens reportasje i BT. Den avslørte at hele 18 av i alt 23 legespesialister som er tilknyttet Volvat Medisinske Senter, er ansatt på Haukeland.

– Dette viser at Volvat ikke kunne eksistert uten den spisskompetansen privatklinikken får fra Helse Bergen, sier Miljeteig.

Hun trodde at Helse Bergen hadde et hensiktsmessig verktøy for å få åpenhet og ryddighet rundt de ansatte bierverv.

– Mye tyder på at ryddingen likevel ikke har vært god nok, sier hun

– Det kan ikke være slik at Volvat skal kunne skumme fløten av de offentlige helseforetakenes kompetansebygging. Våre pasienter har krav og rett på å møte spesialister som retter hele sin oppmerksomhet mot den virksomheten de driver på sykehuset.

Pasientsikkerhet viktigst

– Det er uholdbart om det er slik at de blir møtt av leger som er overarbeidet fordi de tar på seg for mye ekstraarbeid på fritiden. sier Miljeteig

Også styrekollega Albrigt Sangolt er bekymret

– Kommer legene i Helse Bergen trette og overarbeidet på jobb fordi de tar på seg for omfattende ekstrajobber, kan det ramme sikkerheten til pasientene våre. Det må vi sørge for at ikke skjer, sier ordføreren i Sund.

Sangolt ønsker å få mer informasjon om hvor omfattende ekstrajobbingen til de ansatte er før han tar stilling til om regelverket må endres.

Egenrapportering

Administrerende direktør Stener Kvinnsland mener at dagens regelverk fungerer tilfredsstillende.

Han peker på at de ansatte skal melde fra til sin nærmeste sjef dersom de er engasjert i egen virksomhet eller har en biarbeidsgiver.

– Regelverket har vært i funksjon et års tid. Det kan derfor være greit å få en gjennomgang av kontrollrutinene slik at alle parter blir forsikret om at de fungerer tilfredsstillende, sier direktøren.

Bergens Tidende
DOBBELTROLLER: BT har undersøkt samtlige overlger på Haukeland. Her er oversikten som viser overlegenes firmaregister. Trykk på knappen til høyre over bildet for å se stor versjon.
grafikk@bt.no