Det kom frem da Høybråten gjorde opp status for sykehusreformens første år.

— Det vil være naturlig at jeg som sykehuseier kommer i dialog med Helse-Vest om omorganiseringen av akuttfunksjonene, sa Høybråten da han svarte på spørsmål fra Bergens Tidende.

Men han var nøye med å presisere at forslaget til omorganisering av akuttfunksjonen i helseregionen bare er en plan eller en utredning.

— Først når planprosessen er kommet lenger og det blir klart hvilke forslag Helse-Vest lander på, vil det være naturlig at sykehuseier gjør sin vurdering av saken.

Høybråten understreket at det er forståelig at helseregionen snur alle steiner og spavender alle sektorer, for om mulig å effektivisere driften og forbedre tilbudet til pasientene.

— Det er naturlig, og det er også helt nødvendig, slik situasjonen i helseregionen er.

Ministeren har også tidligere understreket at helseregionene ikke på egen hånd kan vedta nedleggelser av hele sykehus.

Dette presiserte han også i går, og opplyste at det er Stortinget som skal avgjøre om sykehus skal legges ned.

Stortingsrepresentant Audun Lysbakken fra Sosialistisk Venstreparti varslet allerede tidlig i uken at han vil spørre Høybråten hva han mener om akuttplanen, i Spørretimen kommende onsdag.

Nå følger Lysbakkens partifelle Ågot Valle på. Hun har valgt å stille spørsmål om sykehusnedleggelsen i Odda. Spørsmålet stiller hun til kommunalminister Erna Solberg. Valle peker på at en nedlegging av sykehuset i Odda vil innebære at 160 til 170 arbeidsplasser forsvinner fra industristedet innerst i Sørfjorden. De fleste av disse vil være kvinnearbeidsplasser.

— Effekten av dette kan bety rasering av et lokalsamfunn som allerede har måttet tåle å miste mange industriarbeidsplasser, sier Valle til BT.