I en pressemelding til NTB skriver Ingar Pettersen at styringsdokumentene for de lokale helseforetakene er detaljerte og krevende, men mulig å styre etter hvis det legges langsiktige planer for gjennomføring.

– Det er imidlertid ikke mulig å utføre meningsfylt styrearbeid når jeg føler at Helse Sør-Øst går inn i enkeltsaker i forkant av styremøtene, skriver Pettersen.

Videre skriver han at fastlåste holdninger til vedtak fra enkeltmedlemmer i styret sjelden fører fram til gode løsninger.

Jan M. Lillebø