KRISTINE HOLMELIDDet mener regjeringen, som i stortingsmeldingen om høyere utdanning tilbyr studentene å velge bachelor-pakker, treårige ferdigpakker med fag.Men forslaget møter motstand.

— Ressurskrevende. Totalplanlegging. Byråkratisk plan- og kontrollsystem, er noen karakteristikker fra professor Stein Kuhnle ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB).

I en kronikk i BT i går er han kritisk til forslaget i stortingsmeldingen, som skal behandles av Stortinget 12. juni.

— Mer enn halvparten av studentene bruker under 30 timer per uke på studiene. Studiene skal bli mer forpliktende. I tillegg til enkeltfag, bør institusjonene tilby treårige studieløp. Dette er kombinasjoner etter samfunnets behov og ikke mer eller mindre tilfeldig sammensatte fag, slik mange i dag har, sa utdanningsminister Trond Giske han nylig møtte den øverste ledelsen ved UiB."For enkelt", mener professor Kuhnle.

"Alle 19-åringer vet ikke hva som er lurest å studere to eller fire år frem i tiden. Det vet heller ikke vi som skal undervise og forske, og det vet heller ikke politikere eller byråkrater", skriver Kuhnle.

Han mener at ordningen vil kreve byråkrati og administrativ oppfølging på bekostning av ressurser til den faglige oppfølgingen. Kravene og forpliktelsene studentene må oppfylle må fremgå klart før studentene starter på studiet, og underveis, heter det i stortingsmeldingen.

— Forslaget er studieveiledning satt i system, og det er bra. Men dette må bli et tilbud, og ikke et påbud. Universitetene må være dynamiske, og tilpasse seg studentenes ønsker. Det kan lett bli for mye byråkrati, og det skapes et strømlinjeformet system, sier Brynjar Thorgersen, leder for Norsk Studentunion, og 17.000 studenter i Bergen.