Til sammen er renten satt opp med 1,6 prosentpoeng fra 1. april 2007.

Fastrenten er for tiden 5,7 prosent både for tre, fem og ti års bindingstid. Fristen for å binde seg til denne rentesatsen er 10. januar.

– Kundene må selv vurdere om de har behov for å binde renten. Fordelen med fast rente er bedre forutsigbarhet og ulempen er at du går glipp av en eventuell rentenedgang. Lånekassen gir ikke råd i valget mellom fast og flytende rente, sier informasjonssjef i Lånekassen, Astrid Mjærum, i en pressemelding.