Siden første kvartal i år har den flytende renten gått opp med nesten 1 prosentpoeng. Siden første kvartal i fjor, har den økt nærmere 2 prosentpoeng.

Lånekassens kunder kan søke om å binde renten i en periode på tre eller fem år. Fastrenta er for tiden 5,6 prosent for tre års bindingstid og 5,5 prosent for fem år. Neste søknadsfrist er 10. april.

Om lag 30.000 av Lånekassens kunder valgte å binde renten 10. januar. Av disse valgte rundt en tredel å binde renten for tre år.