Siden mange studerer og studerer uten å bli ferdig, mister de etter hvert retten til lån og stipend fra Lånekassen, skriver Studvest. Bare 17.8 prosent av hovedfagsstudentene klarer å bli ferdig på normert tid, som er fem semester. De fleste bruker minst syv semester, viser en rapport.