— Når det hvert år gjentar seg at tusenvis av kvalifiserte søkere ikke får studieplass, må det bevilges tilstrekkelig med midler så institusjonene kan møte etterspørselen, sier NSUs leder Jørn A. Henriksen.

NSU ser det som svært positivt at søkertallet til høyere utdanning øker, men er kritiske til at 4000 studieplasser er blitt kuttet. De blir støttet av StL.

— Dersom Norge skal bygge opp kunnskapsnasjonen, er det en dårlig strategi å ikke gi de som ønsker det mulighet for høyere utdanning, sier nestleder i StL Maria-Karine Aasen-Svendsrud.

StL er også kritiske til de nye kravene til allmennlærerutdanningen. Tallet på søkere til både allmennlærer- og realfagsutdanningen har gått ned siden i fjor.

— Dette viser at Clemets innføring av opptakskrav ikke gjør utdanningen mer attraktiv. Vi mener det heller bør iverksettes tiltak som hever kvaliteten i utdanningen fremfor å stenge potensielle, engasjerte lærere ute. Et resultat kan bli at vi om noen år har for få kvalifiserte lærere, mener Aasen-Svendsrud.