KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no

Det viser fersk statistikk fra NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste), melder nettstedet studentnett.no.

Flest vekttall produserer studentene ved Høgskolen i Bergen (HiB), med 15,4 vekttall i året. 20 vekttall regnes som et årsverk for en student.

Ved universitetene jobber studentene bare litt over halv tid. Studentene ved Universitetet i Oslo arbeider minst, og produserer 10,6 vekttall i året.

Hvorfor er studenter på universitet så trege? For mye ekstrajobbing, for mye uteliv eller rett og slett fryktelig vanskelige studier? Delta i debatten! Ren latskap? BTs nettutgave har listet opp noen mulige grunner til at folk bruker lang tid på studiene. Hva tror leserne er den viktigste? Gi din stemme her og se lesernes dom!

FORELESNING: Bergenske legestudenter, som dem på bildet, er blant de flittigste studentene. Med sine ukentlige 34 timer jobbing, ligger de noen timer over gjennomsnittsstudenten. Er korte dager grunnen til at mange studenter bruker lang tid på studiene? (Arkivfoto)