En stikkprøvekontroll Lånekassen har gjennomført, viser at 4,5 prosent av studentene fikk urettmessig stipend ved å oppgi falsk boligadresse. Til sammen kan de uærlige studentene ha svindlet til seg 65 millioner kroner.

Tips fra andre studenter – Dette viser at det er viktig at vi gjennomfører kontrollene våre. De aller fleste studenter er ærlige, og de irriterer seg over uærlige studenter som er med på å undergrave gode ordninger, sier informasjonssjef Astrid Mjærum i Lånekassen.

En del av de mistenkte jukserne avsløres etter tips fra andre studenter, forteller hun.

1000 studenter er undersøkt i stikkprøvekontrollen.

– Tidligere har det vært sporadiske undersøkelser. Vi vil gjøre dette årlig framover, sier Mjærum til NTB.

Mister retten Alle studenter som tar høyere utdanning, får 85.000 kroner i årlig studiestøtte, men de som bor borte, får 40 prosent av lånet gjort om til stipend ved bestått eksamen.

Studentene som har oppgitt gale opplysninger, mister rettighetene for ett år og får omgjort stipendet sitt til lån. I tillegg blir de nektet støtte like lenge som svindelen har vart. Punktet om bostedsadresse i søknaden om lån og stipend, er basert på tillit, men nå blir det altså mer hyppige kontroller.

En liten gruppe studenter er nektet støtte for all fremtid, men i disse tilfellene er det snakk om langvarig og systematisk juks.