Dette er ifølge Dagsavisen to av forslagene i Valglovutvalgets innstilling som kommer i slutten av måneden.

Stortingsrepresentant Erna Solberg fra Høyre fremmet i fjor et forslag om å la studenter selv velge hvor de vil være folkeregistrert. Hun håper nå at regjeringen kommer med sin innstilling raskt og at den blir i tråd med hennes forslag og ikke forslaget fra Valglovutvalget. Audun Holte Fledsberg, som er leder av Studentenes Landsforbund (StL) sier at studentene vil ha fri adgang til å registrere seg der man ønsker, med alle rettigheter og plikter som følger med.