KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.noDet viser fersk statistikk fra Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).Studentene ved de fire universitetene produserer i gjennomsnitt 11,1 vekttall hver per år. 20 vekttall regnes som et normert årsverk for en student. Krever bedre oppfølging — Vi må få mer forpliktende studier og bedre oppfølging. Systemet er ikke tilpasset så mange studenter som universitetene har i dag, sier Brynjar Thorgersen, leder for Norsk Studentunion (NSU) i Bergen.Han representerer 17.000 universitets- og høyskole-studenter i Bergen. Studentene ved hele ni av de ti høyskolene var i fjor mer effektive enn studentene ved de fire universitetene, skriver studentnett.no.Ved høgskolene finner en de fleste profesjonsutdanningene, der studentene blir ledet gjennom en flere år lang utdanning. Profesjonsstudiene ved universitetene har en raskere gjennomstrømning enn andre universitetsfag. De raskeste ikke fornøyd Flest vekttall per student hadde studentene ved Høgskolen i Bergen (HiB), med 15,4 vekttall i året. - Måten en organiserer studiene på er hovedforklaringen på forskjellen mellom høyskolene og universitetene. De fleste høyskolestudenter har begrenset valgfrihet, de følger et bestemt studieløp. De blir også del av et fellesskap gjennom studiet, sier rektor Karl Olav Nummedal ved HiB. Selv om HiB kan vise til de beste tallene, er rektoren ved HiB ikke fornøyd. Skolen har satt ned et utvalg som skal se på hvordan studentene kan bli mer effektive. - Mer penger til reformer I stortingsmelding om høyere utdanning som nylig ble presentert, står heltidsstudenten sentralt. Mer forpliktende studier, både for studentene og institusjonene, blir vektlagt.- Universitetene bør få tilført mer penger hvis dette skal la seg gjøre. En må ikke komme dit hen at mer forpliktende studier resulterer i en overdreven kontroll av studentene, sier studentleder Thorgersen.Studentene ved Universitetet i Oslo arbeider minst, hver student produserer 10,6 vekttall i året. Studentene ved de andre universitetene produserte mellom 11 og 11,6 vekttall hver årlig.

Hvorfor er studenter på universitet så trege? For mye ekstrajobbing, for mye uteliv eller rett og slett fryktelig vanskelige studier? Delta i debatten! Ren latskap? BTs nettutgave har listet opp noen mulige grunner til at folk bruker lang tid på studiene. Hva tror leserne er den viktigste? Gi din stemme her og se lesernes dom!

Les også: Ønsker seg mer enn eksamener