En rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at studenter drikker mest av alle samfunnsgrupper, skriver studentavisen Studvest i dag.

Bergen ligner Oslo

Undersøkelsen, som er utført blant studenter i Oslo, sier at mer enn en tredjedel av studentene har et drikkemønster som innebærer en høy eller alvorlig risiko for skader.

Avdelingsleder ved Studentrådgivningen i Bergen, Line Fleischer, sier til Studvest at det er grunn til å tro at det er lignende tilstander i Bergen.

— Man kan ikke ta ølet fra studentene. Men du kan spørre deg selv om du tar et bevisst valg, eller bare drikker for å drikke, sier Fleischer.

Studentrådgivningen har en postkort-kampanje på byens utdanningssteder, der de konfronterer studentene med sitt forhold til alkohol.

- Vil ikke dramatisere

Psykolog Erik Iversen ved Bergensklinikkene vil ikke dramatisere tallene for de fleste studentene.

— Myten sier jo at studenttiden er en fuktig periode. Litt over 80 prosent drikker 0 til to ganger per uke. Det er ikke nødvendigvis et voldsomt alkoholforbruk, sier han til Studvest.

Han mener det alltid vil være risiko for skader om man er overstadig full, og trekker frem ulykker, slosskamper og lignende som eksempler.

DRIKKER TETT: Studenter er den samfunnsgruppen som drikker mest, viser en ny undersøkelse.