JARLE NATLAND

Det viser en kartlegging av studenters tidsbruk som Norsk Gallup har utført på oppdrag fra Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Aftenposten og Adresseavisen.I løpet av de siste tre årene er 33 studier undersøkt: Stud.mag.-undersøkelsen er dermed den mest omfattende i sitt slag her til lands. Vil ha heltidsstudenter I dag legger utdanningsminister Trond Giske frem sin melding om høyere utdanning i Norge. Et viktig poeng for ham blir å gjenreise heltidsstudenten. Han har en lang vei å gå:Omtrent hver femte student (17 prosent) bruker mindre enn 20 timer i uken på studiene, viser kartleggingen.Til sammenligning er en vanlig norsk arbeidsuke nå på 37,5 timer.Og mens sekstimersdagen fortsatt er en fjern LO-drøm for arbeidsfolk flest, er det blant studentene bare sivilarkitektene og juristene som i snitt jobber full tid med studiene sine ... Store variasjoner — Variasjonene er store fra studium til studium. Men gjennomsnittsstudenten bruker 30 timer til studiene per uke. Derav går 17 timer til undervisning og andre organiserte aktiviteter, m ens 13 timer blir brukt til lesing og selvstendig aktivitet, påpeker direktør Nils Vibe i Norsk Gallup.Gjennomsnittsstudenten bruker fem timer på inntektsgivende arbeid ved siden av studiene i uken. Må ikke jobbe Men stud.mag-undersøkelsen slår grundig hull på myten om at alle studenter må jobbe på si: Drøyt halvparten av de spurte studentene (53 prosent) har ikke jobb ved siden av studiene. Hver fjerde student (25 prosent) jobber ti timer eller mer ved siden av studiene.- De som har jobb ved siden av studiene jobber i gjennomsnitt 11 timer per uke, påpeker Vibe.De som bruker mest tid på studiene er blivende sivilarkitekter med 38-timers uke. "Harde" fag som jurister, agronomer, siviløkonomer og sivilingeniører krever også sitt. Jobber mest på si På bunnen av listen over tidsbruk finner vi vernepleier- og idrettsstudenter. "Myke" fag som sosialantropologi, sosionom- og førskolelærerutdanning krever tilsynelatende heller ikke all verdens tid av sine studenter. Til gjengjeld er det ingen som jobber mer på si enn vernepleierstudentene. Fire av ti vernepleierstudenter jobber ti timer i uken eller mer ved siden av studiene. Tre av ti fremtidige førskolelærere jobber tilsvarende mye, viser undersøkelsen.Idrettsstudentene havner på bunn når vi ser på dem som jobber minst sammenlagt, det vil si tid til studier pluss inntektsgivende arbeid. De bruker i snitt 29 timer i uken til studier og jobb.Fem grupper av studenter bruker til sammen bare 31 timer i uken på jobb og studier sammenlagt. Det er journalistene, sosionomene, veterinærene, tannlegene og optikerne. Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende