Stortingets utdanningskomité går inn for reformen i sin innstilling som blir levert torsdag. Reformen innebærer at studentene får omgjort nær 40 prosent av studiestøtten til stipend, først etter at de har tatt eksamen, og bare dersom de blir ferdige med studiet på normert tid. Formålet er å motivere flere studenter til å gjøre ferdig utdannelsen på normert tid.

— Kan skremme - Vi mener dette er svært uheldig. Jeg er redd for at dette kan skremme en del fra å ta høyere utdanning, sier leder i Norsk Studentunion, Trond Yngve Larsen, til NTB.

I dag er rundt 33 prosent av studentene ved landets universiteter forsinket i studiene, og en stor del av disse er på hovedfagsnivå, forteller Larsen.

Larsen påpeker at det er mange faktorer utenfor studentenes kontroll som påvirker utdanningsløpet, og mener at det må stilles større krav til utdanningsinstitusjonene.NTB