Denne pressemeldingen er de fire angjeldende studentenes fremstilling av hva som skjedde. Det vil ikke bli gitt individuelle uttalelser fra noen av de involverte studentene.

Dette er studentene

De studentene som utløste redningsaksjonen er:

Vegard Haukeland, 22 år, fra Oslo og student ved Universitetssenteret på Svalbard

Anders Bennitz, 24 år, fra Luleå i Sverige og student ved Universitetssenteret på Svalbard

David Andersson, 24 år, fra Venersborg i Sverige og student ved Universitetssenteret på Svalbard

Kristian Holm, 27 år, fra Oslo og student ved Universitetet i Oslo.

Tre snøscootere

De fire studentene dro ut på scootertur på tre scootere fra Longyearbyen mot Newtontoppen mandag 12.04.04. kl. 11:30. De var utrustet for langtur med telt, soveposer, primus, mat og nødutrustning som skytevåpen, GPS og nødpeilesender. Været ved avmarsj fra Longyearbyen var svært godt. De fulgte følgende rute:

Adventsdalen, Helvetidalen, De-geerdalen, krysset over Sassenfjorden. Videre opp Gipsdalen, over nedre del av Nordenskjoldbreen, inn på Mittag-Leflerbreen og inn på Lomonsosvfonna. Planen var å kjøre en kjent rute etter midten av Lomonosfonna rett vest for høydepunkt 1255 og videre inn mot Newtotoppen.

Svært bratt og farlig

Da studentene var kommet opp mot toppen av Lomonosovfonna var værforholdene blitt svært annerledes med sikt ned mot 15 meter. Studentene besluttet å prøve å komme seg ned fra høy-este punkt på breen for å sette opp telt og vente til været bedret seg. På grunn av svært vans-kelige navigeringsforhold havnet studentene i denne operasjonen på østsiden av høydepunkt 1255. Dette området er til dels svært bratt og farlig med brefall og bresprekker.

De kjørte utfor et brefall på ca. 8 meter og havnet nede på en bre slette. I fallet fikk Vegard Haukeland slått skulderen ut av ledd. Studentene fikk samlet sammen utstyret og besluttet å utløse nødpeilesenderen de hadde med seg.

Hørte helikopteret

Bakgrunnen for denne beslutningen var at de hadde en skadd person som ikke kunne kjøre scooter på egen hånd. Videre skjønte de at området de var kommet inn i var svært farlig og helt uegnet for scooterferdsel og at de derved ville få store problemer med å komme seg ut uten hjelp. Det var i tillegg svært dårlig sikt i området. Nødpeilesenderen ble utløst mandag 12.04.04 kl. 17:00.

Etter å ha sjekket området for bresprekker ble det slått opp to telt hvor studentene hadde til-hold under hele leteaksjonen. De hørte ved minst 9 anledninger at helikopteret fløy over om-rådet og prøvde også ved to anledninger å skyte opp nødbluss uten at disse ble registrert.