Bt.no har samlet ti oppgaver fra en større prøve i matematikk på lærerhøgskolen. I motsetning til studentene, får du svaralternativer. Ellers er oppgavene autentiske. Mens du regner, får du også vite hvor mange prosent av studentene som klarte hver enkelt oppgave. Studentene som deltok, hadde forkunnskaper tilsvarende minst ett år med matte fra videregående skole, og hadde gjennomført ti vekttall matte i lærerutdanningen. Klikk lenke i høyre marg for å ta testen nå!

Ferske studenter med stor selvtillit etter solide 5-ere og gode 4-ere, gitt dem etter tre års skolegang med høyeste fordypning i matte i videregående, stryker i søkk og kav ved første prøven i matte på sivilingeniørutdanningen. Studentene kommer fra alle landets videregående skoler til Trondheim. Matte er det viktige basisfaget for en vordende sivilingeniør.

Grusomt avslørende

Eksamenstallene er grusomt avslørende. Og studentene innrømmer tilstanden og kunnskapsmangelen. Leder i Norsk matematikkråd, Johan Aarnes, foreleser i matte i første årskull bygg på sivilingeniørutdanningen ved NTNU:

— Studenter kommer frem etter forelesninger der jeg repeterer pensum fra videregående og sier de «føler seg som en grønnsak», forteller Aarnes.

Inflasjon i gode karakterer

— Det er gått inflasjon i 5-ere i videregående skoles matematikksensur, sier viserektor Kjell Erling Malvig ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) til Bergens Tidende.

Han viser til en fersk undersøkelse der over halvparten av de 1400 førsteårsstudentene på sivilingeniør NTNU har gitt universitetet bakgrunn for å trekke denne konklusjonen.

Og på matematikkseksjonen NTNU har man tallene fra desembereksamen både i 2000 og 2001: - Nær fire av ti studenter strøk i matematikk I. På enkelte linjer strøk syv av ti, beklager instituttleder Trond Digernes.

— Men vi kan ikke senke kravene. De må være de samme som i 1999 og tidligere år. Vi har gjort alt vi kunne, med spesialkurs til studentene. Paradoksalt nok kan det virke som at jo mer vi gjør, desto dårligere blir matte-resultatet. Jeg kan ikke skjønne hva NTNU kan gjøre annerledes for å få førsteklassingene gjennom basisfaget matematikk, sier han.

De 1400 studentene på hvert årskull sivilingeniørutdanning NTNU kommer fra hele landet med gode karakterer i matematikk. Den grusomme avsløringen sjokkerer hele NTNU.

Det virkelig store sjokket fikk NTNU da de sjekket matte-karakter fra videregående skole mot karakter ved første eksamen NTNU, i matematikk I.

Sjokk I

Av 307 studenter som hadde karakter 5 i matte i videregående, oppnådde hele 37 prosent enten dårligste ståkarakter eller styk-karakter i matematikk I desember på NTNU.

Sjokk II

Av 186 studenter med karakteren 4 i matematikk fra videregående fikk hele 77 prosent enten stryk eller dårligste ståkarakter på den første matte-eksamen ved sivilingeniørutdanningen.

— Vi må ta denne saken opp med departementet. Her må virkelig noe gjøres raskest mulig sier NTNU-rektor Eivind Hiis Hauge til Bergens Tidende.

Fakta om matematikkfaget

  • I hele den vestlige verden svikter elevene matematikkfaget. I Norge tas dette mindre alvorlig enn i andre land hevder UNESCO, FNs organisasjon for utdannelse og vitenskap.
  • UNESCOs generalsekretær for Norge, Mari Hareide, sier årsaken er at vi tar lettere på faktakunnskap enn andre land. All undervisning i Norge skal ifølge Hareide være underholdende.
  • Finland er ett av landene som har innsett problemene og ligger nå langt foran Norge for å rette opp tilstanden.
  • I Norge kommer det ut nye lærere fra de statlige høyskolene som har stå-karakter i matte, og dermed undervisningssertifikat opp til niende klasse i skolen når de til matteeksamen svarer at det er 60 cm i én meter, at ti prosent av 100 kroner er en tusenlapp eller at 0,2 dividert på tallet 2 er tallet 4.
FINN FEILENE! En lærer demonstrerer typiske feil på tavlen. (Arkivfoto: Rune Petter Ness)