Først ble det meldt at kundene til B2C Energy måtte skaffe seg ny strømleverandør innen 1. april. Men da selskapet ikke kjøpte nok strøm til å fortsette leveransene, satte Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) foten ned tirsdag.

– Selskapet har ikke klart å skaffe seg kraftleveranser og derfor blir kundene overført til leveringsplikt. Det betyr at kundene er sikret strømleveranse fra sitt lokale nettselskap fra midnatt natt til onsdag, sier seksjonssjef i NVE, Gunn Oland, til NTB.

– Nødvendig

Den eneste forskjellen kundene kommer til å merke skal være på prisen. Den blir regulert av NVE og kommer til å bli spotpris pluss maksimalt fem øre per kilowattime.

– Dette påslaget dekker knapt kostnadene nettselskapene får med å administrere overføringen av de nye kundene, sier Oland.

Tirsdag ble det klart at det omstridte selskapet etter å ha vært under tungt skyts fra Forbrukerombudet mister konsesjonen til å levere strøm.

– B2C Energy har vist liten eller ingen vilje til å rette seg etter gjeldende regler og vedtak. Vi er derfor svært godt fornøyd med at NVE og Forbrukerombudet nå tar de nødvendige grep for å fjerne denne aktøren fra markedet, sier underdirektør Olav Nyhus i Forbrukerrådet.

Lovbrudd

Selskapet har levert kraft til mange kunder uten gyldige kontrakter, meldt leverandørskifte uten samtykke fra kundene og krevd forskuddsbetaling i strid med NVEs vedtak.

– Dette er helt uakseptabelt og reduserer kundenes tillit til kraftmarkedet, sier Gunn Oland.

I tillegg til brudd på energiloven med tilhørende regelverk har selskapet brutt en rekke bestemmelser i markedsføringsloven som håndheves av Forbrukerombudet, mener NVE.

Skaff ny leverandør

NVE anbefaler de om lag 3.000 B2C-kundene å finne seg ny kraftleverandør snarest. Innen seks uker utløper ordningen med leveringsplikt. Da kan strømprisen bli en helt annen enn da den var regulert av NVE.

Ifølge Forbrukerombudet tar det om lag to uker å bli overført til en ny kraftleverandør.

Daglig leder i B2C, Marius Marthinsen, sier det er en trist dag.

– Vi har fulgt alle retningslinjer som NVE har pålagt oss. Men vi har hatt Forbrukerombudet mot oss i tre år. Når noen i det offentlige ikke liker en personlig har man ikke noe å stille opp med, sier Marthinsen til Nettavisen.