Engrosprisen er nå dobbelt så høy som i fjor på denne tida.

– Det er to årsaker til dette: Vi har lite vann i magasinene her hjemme. I tillegg er vi avhengige av å importere store mengder kraft til de prisene som tilbys på det internasjonale markedet, sier handelsdirektør Ole Gabrielsen i Lyse Energi i Stavanger til NTB.

Han sier at forbrukerne på kort sikt må regne med at prisen på strøm vil fortsette å stige, fordi leverandørene ikke har hentet inn prisøkningen som har vært på kraftbørsen Nord Pool den siste uka.

14. august i år ble strømmen på kraftbørsen priset til 49,4 øre, mens tilsvarende for 14. august 2005 var 22,7 øre. Dette har allerede slått kraftig ut på strømprisen for vanlige forbrukere. Rimeligste landsdekkende leverandør, Gudbrandsdal Energi, tilbyr strøm til 49,15 øre, som er under børspris. Dyreste leverandør i Norge, Troms Kraft Marked, har lagt seg på 65,50 øre per kilowattime. Men leverandørenes priser vil trolig fyke i været de kommende dagene.

Dyr vinter?

Foreløpig er strømbruken hos vanlige forbrukere lav. Dermed vil strømregningen kunne holdes nede av et beskjedent forbruk, selv om kilowattimeprisen er skyhøy. Det er mange som er urolig for vinteren. Da skyter strømforbruket i været. I Norge er strøm fortsatt viktigste energikilde for oppvarming av boliger.

– Det er ingen automatikk i at strømprisene skal fortsette å stige inn i vinteren. Det kommer an på hvor mye nedbør vi får utover sensommeren og høsten. I tillegg kommer det an på hva som skjer med kraftprisene i Europa. Får vi en tørr utvikling er sannsynligheten for høye kraftpriser i vinter stor, sier Gabrielsen.

– For tidlig

Ifølge Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) er fyllingsgraden i norske vannmagasiner nå så vidt over 60 prosent. Gjennomsnittlig fyllingsgrad over en femtenårsperiode (1990-2005) viser en fyllingsgrad på 83,9 prosent for tilsvarende tidspunkt. NVE kommer med nye tall denne uka, og da vil fyllingsgraden trolig ha falt under 60 prosent.

Statnett følger forsyningssituasjonen nøye.

– Selv om magasinfyllingen er lav, synes vi det er litt for tidlig å si noe om strømforsyningen i vinter. Det kan fortsatt komme mye nedbør, sier informasjonssjef Irene Meldal i Statnett til NTB.

Energiopsjoner

Norge vil være avhengig av en egenproduksjon. Vi har ikke teknisk kapasitet til å importere all den strømmen vi har behov for i et verstefall-tilfelle.

– Statnett har ulike virkemidler som tas i bruk ved en knapphetssituasjon, sier Meldal.

Et nytt virkemiddel som forsøkes i år, er såkalte energiopsjoner i forbruk. Formålet er å redusere sannsynligheten for rasjonering i det norske kraftsystemet ved at forbruket reduseres. En energiopsjon er en frivillig avtale som gir Statnett en rettighet til å kreve at en forbruksenhet (for eksempel et aluminiumsverk) reduserer sitt forbruk mot betaling fra Statnett.

I verste tilfelle er generell strømrasjonering et virkemiddel. En rasjoneringssituasjon er det NVE som håndterer.