Dette er ikke en veldig stor reduksjon sett i forhold til det totale forbruket av strøm. Men noe annet var heller ikke å vente, siden aksjonen gikk ut på å slukke lys , og lys bare utgjør en beskjeden del av det norske elektrisitetsforbruket.

Kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett understreker at beregningene av nedgangen i strømforbruket er usikre. Men hun sier det helt klart var en merkbar nedgang mellom 20.30 og 21.30 sammenlignet med timene før og etter, og sammenlignet med det forventede forbruket i den aktuelle perioden dersom det ikke hadde vært noen aksjon.

300 millioner watt – det vil si 300 megawatt – utgjør rundt 10 prosent av Oslos strømforbruk, eller 5 millioner 60 watts lyspærer.

– Det er jo ganske mange lyspærer, sier Meldal, som påpeker at Earth Hour var en symbolsk aksjon, og ikke et forsøk på å oppnå store reduksjoner i energibruken.

Det samlede norske strømforbruket er på rundt 15.000 megawatt.

Slukket du lysene lørdag kveld? Si din mening om Earth Hour her.

Scanpix
Rune Nielsen
Scanpix