Dette skyldes hovedsakelig prisøkning på oljeprodukter og svak nedgang i strømprisene dette året, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2005 kom strømforbruket opp i 112 terrawattimer (TWh). Dette er en økning på nesten 4 prosent. Samlet energibruk i 2005 var 223 TWh, noe som er 1 prosent mer enn i 2004.

Bruken av oljer til oppvarming og industriprosesser gikk ned med mellom 16 og 17 prosent sammenlignet med året før.