Så mange som 30.000 husstander var fredag uten strøm i Agder. Søndag ettermiddag var antall strømløse på Sørlandet redusert til 2.000.

– De aller fleste kundene har fått strømmen tilbake i løpet av kvelden, men noen vil også være uten strøm utover mandagen, opplyser informasjonsrådgiver Realf Ottesen i Agder Energi.

Helikopter

Helikoptre og et stort antall montører har vært i gang hele helgen med å finne og rette feil på nettet som har brutt sammen under det tunge snøfallet og trær som er gått over ende.

E-verket oppfordrer folk til å holde seg unna ledninger som ligger nede og ikke forsøke å rydde unna trær på egen hånd.

Ved 10-tiden søndag formiddag mistet 11.000 abonnenter i Brønnøysund og omegn strømmen. Det var hovedforsyningen som hadde brutt sammen, men ved 13-tiden var den på plass igjen.

– Vi har etterpå hatt noen problemer på fordelingsnettet. Men siste meldinger jeg har sier at strømmen er tilbake på Brønnøysund, sier nettsjef Frode Valla i HelgelandsKraft til NTB ved 18-tiden.

Det var kombinasjonen med salt på ledningene, fra sjøsprøyten, og senere store mengder snø, som skapte driftsproblemer.

Kirkenes

Det var søndag formiddag også strømstans i deler av Lofoten, blant annet i Stamsund og andre steder på Vestvågøy. Lofotkraft hadde i løpet av kvelden fått forsyningsnettet på plass igjen, men det var fortsatt ustabil enkelte steder.

I Kirkenes var det strømbrudd i én time ved to anledninger fredag. Det var det kraftige uværet som var skyld i at strømmen forsvant, men feilen lå lenger sør i nettet i Nord-Norge, opplyser Varanger Kraft. Resten av helgen hadde strømleveringen gått smertefritt.