TRON STRAND Tron.strand@bt.no

Stortinget vedtok nylig i det stille den obligatoriske avgiften på 0,3 øre per kilowattime. Pengene vil bli pøst inn et fond som har som formål å sørge for en omlegging av energibruken og energiproduksjonen i Norge. Det betyr en omlegging til miljøvennlig produksjon. Det kan være vindkraft og bioenergi.Men Arbeiderpartiet og Høyre sørger for at fondet også kan støtte utvikling av gassprosjekter.

Milliarder til enøk Fondet er en del av en voldsom enøk-satsing det neste tiåret. Fem milliarder kroner skal brukes på å vri energiforbruket og produksjonen. Stortinget har som et ledd i dette sagt ja takk til et nytt statlig selskap og oppbygging av et fond for å gjøre arbeidet mest mulig effektivt. Og det var i forbindelse med dette at regjeringen fremmet forslaget om å gjøre et påslag på 0,3 øre per kilowattime obligatorisk for alle sluttbrukere.

Høyre og Fremskrittspartiet sa nei til avgiften på 0,3 øre. Høyre mener satsingen må finansieres over statsbudsjettet, og at det er galt å belaste forbrukerne med avgiften.

Vil heve avgiften mer Alle andre partier på Stortinget går inn for å heve avgiften ytterligere. Når det skjer er uvisst.

Da Ap inngikk forlik om Statsbudsjettet med sentrumspartiene før jul, ble det også vedtatt å heve den generelle el-avgiften med tre øre. Ifølge Olje— og energidepartementet vil avgiften tilføre fondet 200 millioner kroner i året.Næringslivet har protestert på den nye, obligatoriske avgiften. NHO mener enøk-innsats må finansieres over statsbudsjettet som andre oppgaver samfunnet prioriterer.

Dobling av strømforbruket Avgiften vil ikke føre til smalhans for landets lønnsmottakere. Ifølge departementet vil den utgjøre rundt 60 kroner i året for en husholdning som bruker rundt 20.000 kilowattimer i året. Til sammenligning fører de høye strømprisene til at den samme husholdningen må belage seg på en strømregning som er 3000 kroner høyere i år enn i fjor.

En familie bruker i dag dobbelt så mye strøm som for 25 år siden. En vanlig gjennomsnittsfamilie har et hus med mellom 60 og 90 lyspærer, ifølge Frode Olav Gjerstad som koordinerer enøk-sentrene i Norge.