Elektrisitetsverket ble grunnlagt i 1915 av en håndfull bønder som ville skaffe bygda elektrisk lys. Nå tjener eierne penger som aldri før, i tillegg til at de bortimot har gratis strøm, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Svatsum Elektrisitetsverks ti abonnenter kan ta de galopperende strømprisene ellers i landet med knusende ro. Årsaken er at eierne gjennom hele 1900-tallet sto imot da elverksdirektører og kommunale strømselskaper ville legge under seg de små verkene. Resultatet er at eierne i dag kan gi seg selv bortimot gratis strøm. I tillegg tjener selskapet gode penger på det overskuddet de produserer for salg. I 2001 ga kraftsalget selskapet et rekordoverskudd på 462.000 kroner før skatt.

— Vanligvis selger vi bortimot to tredjedeler av det vi produserer. Det går inn på nettet og betales i henhold til markedspris, sier styreleder Kristian B. Kvisberg.

Inkludert elavgift og moms, havner strømprisen i Svatsum Elektrisitetsverk på i overkant av 15 øre per. kilowattime. Til gjengjeld har abonnentene fri nettleie.

(NTB)

BILLIG: De gamle generatorene på Svatsum Elektrisitetsverk A/S produserer strøm til 3 øre per kilowattime. Med dagens skyhøye strømpriser er virksomheten gull verdt, medgir styreleder Kristian B. Kvisberg. <p/>FOTO: SCANPIX