– Vi håndterer kravene så raskt vi kan, sier Wenche Kverneland, avdelingsdirektør i Sivilavdelingen i Justisdepartementet (JD).

Så langt har nærmere 100 trafikkofre meldt seg. De er skadet av hensynsløse bilførere, eller har mistet sine nærmeste i trafikkulykker – uten at bilføreren har betalt oppreisningserstatning

– Håper ofre vet om

En avgjørelse i EFTA-domstolen gjør at trafikkofrene nå kan få staten til å punge ut på vegne av gjerningsmannen.

Fyllekjører-offeret Marthe Madsen Hestetræet (21) fra Askøy var blant de første i landet som fikk oppreisningserstatningen sin dekket av staten.

Hun ble invalidisert og hjerneskadet av en promillekjører i juni 2003, men så aldri noe til de 150.000 kronene som gjerningsmannen ble dømt til å betale.

Faren til Marthe, Norvald Hestetræet, håper mange trafikkofre oppnår det samme som de har gjort.

– Det var utrolig deilig endelig å få pengene. Nå slipper vi å bruke mer negativ energi på gjerningsmannen som ikke gjorde opp for seg, sier Norvald Hestetræet. Han er likevel redd mange ulykkesofre ikke har fått med seg at staten nå har erkjent erstatningsansvar.

– Jeg bare håper at de som kan ha krav er observante på det.

Beskjedent antall

Landsforeningen for trafikkskadde (LFT) synes hundre krav så langt er et «beskjedent antall».

– Jeg tror flere hundre trafikkskadede kan få oppreisning dekket av staten, sier Bjørn Henning Bjurstrøm, landsstyreleder i LFT.

Foreningen har informert sine ca. 5000 medlemmer om den nye erstatningsordningen, men vet ikke hvor mange som har gått videre med krav mot staten.

Bjurstrøm er også kritisk til det han oppfatter som en altfor kort søknadsfrist. Statens kunngjøring om å melde krav kom i februar – med oppfordring om å søke innen 31. mars.

Bjurstrøm påpeker at det er mange ressurssvake blant de aktuelle ofrene, personer med hodeskader og store funksjonshemninger.

– De må få tid til å områ seg, krever LFT-lederen.

Ifølge Wenche Kverneland i Justisdepartementet har Bjurstrøm misforstått.

– 31. mars er ikke en absolutt frist, sier hun.

Opptil 400.000 kr.

Tre jurister og saksbehandlere i Sivilavdelingen jobber fulltid med å håndtere henvendelsene. Flere kan bli satt inn.

16 av de nær hundre innkomne erstatningssakene er så langt behandlet.

– I de avgjorte sakene har ofrene fått mellom 30.000 og 400.000 kroner, sier Kverneland.

Hvis kravene som hittil er kommet går gjennom, betyr det at regningen for staten allerede er kommet opp i ca. syv millioner kroner. Og regningen kan bli mye større.

– Det strømmer på med søknader hele tiden, sier Kverneland.

– Når kan trafikkskadede vente å få pengene sine?

– Det er vanskelig å si. Alle saker behandles individuelt, og vi har ikke helt oversikt over vanskelighetsgraden i de ulike sakene.