260 personer med islandsk statsborgerskap flyttet fra Island til Norge i perioden januar–mars i år, viser tall fra Islands statistiske sentralbyrå. Det er like mange som i hele 2008, skriver Aften.

I tillegg kommer alle som har flyttet til Norge uten å melde flytting, noe man først må gjøre etter seks måneder. Leder Einar Traustason i den islandske foreningen i Norge tror derfor tallene er langt høyere.

— Jeg vil anslå at det allerede har kommet 2000 islendinger til Norge siden krisen rammet Island, hvorav 1000 til Oslo, sier Traustason.

Avdelingssjef for demografi og folketelling i Islands statistiske sentralbyrå, Omar Hardarson, betegner utvandringen fra Island til Norge som unik, både når det gjelder antall og også hurtigheten i endringen.

— Islendingene som reiser til Norge, får seg jobb som håndverkere, bankansatte og i ulike datafirmaer, sier Traustason.

DEMONSTRERTE: Folk på Island var ikke fornøyd med hvordan regjeringen håndterte finanskrisen. Nå skyter utvandringen fra øyriket fart.
Arkiv