Hun mener debatten nå må dreies fra gjensidige beskyldninger og karakteristikker til faglig innhold.

– Det er kjedelig når all oppmerksomhet i debatten blir om form og ikke innhold, sier forsvarsministeren til NTB om de siste dagers kritikk mot forsvarssjef Sverre Diesen.

Strøm-Erichsen og Diesen møtte mandag til lukket høring i forsvarskomiteen for å orientere om det norske bidraget i Afghanistan. Strøm-Erichsen avviser at sikkerheten svekkes for nordmennene.

– Vi er svært opptatt av sikkerheten, og vil øke med 126 personell. Til sammen vil vi ha i overkant av 400 personell i Afghanistan, sier forsvarsministeren.

– Det har vært snakket mye om økonomi. Derfor er det viktig for meg å understreke at utenlandsoppdraget og nordmennenes sikkerhet er det som er høyest prioritert. Det er ikke her vi vil spare penger, sier hun.

Diskutér konfliktene i Forsvaret her!

Scanpix