Det er særlig kravet om avstand til Youngstorget— og Løvebakken-miljøet som taler til Strøm-Erichsens fordel i det spennende kappløpet om å bli partner til Jens Stoltenberg.

Samtlige av nestlederkandidatene som er foreslått - utenom byrådslederen i Bergen - har eller har hatt forankring i det sentrale miljøet rundt Stoltenberg. Det gjelder både Trond Giske, Bjarne Håkon Hanssen, Sylvia Brustad, Karita Bekkemellem Orheim, Hill-Marta Solberg og Dag Terje Andersen. De fire første var dessuten medlemmer av Stoltenberg-regjeringen.

Var med på nederlaget

— Det vil bli helt galt hvis hele partiledelsen skal utgå fra den tidligere regjeringen eller stortingsgruppen, sier Paul Dahlø til Bergens Tidende. Han er leder i Troms Arbeiderparti.

Han mener at det ikke går an å lukke øynene for at de fleste som er foreslått var medlemmer av en regjering som led et sviende valgnederlag i fjor.

— På den bakgrunn hjelper det ikke at Hanssen, Giske, Bekkemellem Orheim og enkelte andre er dyktige hver for seg, tilføyer han.

Dahlø ønsker at Solberg skal fortsette som den ene nestlederen, men den andre må ha en helt annen bakgrunn. Etter hans skjønn er det bare Strøm-Erichsen og Dag Terje Andersen som innfrir kravet om «uavhengighet» og avstand. Andersen sitter ikke lenger på Stortinget, men livnærer seg som tømmerhogger.

Forventning i Rogaland

Tore Nordtun, som er leder i Rogaland Arbeiderparti, sier på sin side at det er et uttalt ønske på grasrotplanet i partiet at det må velges en nestleder med basis i et helt annet miljø enn det rikspolitiske.

— Her i Rogaland er det en absolutt forventning om at det skal skje. Jeg håper også at valgkomiteen retter seg etter det, sier Nordtun som selv er stortingsrepresentant.

— Lederen i Troms Arbeiderparti mener at det bare er Andersen og Strøm-Erichsen som innfrir et slikt krav?

— Det er ikke så lett å argumentere for Andersens kandidatur i en slik sammenheng, selv om han nå er ute av Stortinget, sier Nordtun.

Etter hans skjønn kan Arbeiderpartiet godt greie seg med bare én nestleder, istedenfor to, slik det er i dag.

Ikke press fra Hordaland

Ranveig Frøiland, som er fylkesleder i Hordaland, poengterer at Strøm-Erichsen formelt bare er foreslått som nytt medlem i sentralstyret. Så får det bli opp til valgkomiteen om hun skal rykke videre opp.

— Fra Hordaland vil vi ikke legge noe press på valgkomiteen. Den bør få arbeide i fred og ro med å legge frem forslag på partiledelse. Men jeg vil likevel fremheve betydningen av at vi får personer inn i ledelsen som ikke er så sterkt knyttet til det politiske miljøet her på Løvebakken, sier Frøiland til BT.

En ren kvinnekamp

Ifølge vedtektene i partiet skal kjønnskvoteringen legges til grunn når ledelsen skal velges. I praksis betyr det to kvinner og to menn. Toppledelsen består av partileder, to nestledere og én partisekretær. Stoltenberg er allerede foreslått av valgkomiteen til ledervervet, og knapt noen vil gå imot at Martin Kolberg får fortsette som sekretær.

Dermed er det duket for en kvinnekamp. Men alle de kvinnelige kandidatene, bortsett fra Strøm-Erichsen, har i mange år tilhørt Jens Stoltenbergs aller nærmeste medarbeidere.

Det er på landsmøtet i Arbeiderpartiet i november avgjørelsen faller. Valgkomiteen vil etter det BT får opplyst legge frem sin innstilling enten på selve landsmøtet eller like før.