Torsdag ble det kjent at leger med Røde Kors-emblemet på armen har fungert som maskingeværskyttere i Afghanistan. Generalsekretær Trygve Nordby i Røde Kors fastslo at praksisen strider mot Genèvekonvensjonene.

Generaladvokat Arne Willy Dahl sier til Nettavisen at han for et år siden ved selvsyn så en sanitetsmann stå i luken på en panserbil med gevær. Han sendte allerede i november i fjor inn en rapport om hendelsen til Forsvarsdepartementet. Dahl anbefalte klarere retningslinjer for våpenbruk blant sanitetspersonell.

Så sent som torsdag var saken ukjent for statsråd Strøm-Erichsen. Først fredag ble hun informert.

– Jeg har nettopp blitt gjort kjent med saken, og er fornøyd med at Forsvaret selv har satt en stopper for praksisen. For meg er det viktig å ivareta integriteten til vårt helsepersonell og at vi er svært tydelige på at vi følger Genèvekonvensjonene, sier Strøm-Erichsen.

Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) satte en stopper for praksisen 30. oktober i år. Men selv om problemstillingen altså har vært kjent lenge, ble ikke forsvarsledelsen gjort kjent med den konkrete praksisendringen. Heller ikke forsvarssjef Sverre Diesen ble informert.

VISSTE INGENTING: Anne-Grethe Strøm-Erichsen.
Cornelius Poppe