Helse— og omsorgsdepartementet foreslår en lovendring som vil gjøre det mulig å etablere nasjonale kjernejournaler.

— Det vil innebære at helsepersonell lettere får tilgang til opplysninger som kan være avgjørende for å redde liv, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Du får også tilgang

En kjernejournal skal inneholde vesentlige helseopplysninger om deg som pasient. Den skal være tilgjengelig for helsepersonell eller helseinstitusjoner hvor du mottar behandling. Alle opplysninger som er registrert skal også være tilgjengelig for deg selv.

— Dette vil gi behandlerne bedre grunnlag til å fatte beslutninger om behandling, og det vil hindre skader på pasienter, sier Strøm-Erichsen.

Pasienten får et eget fritekstfelt der de kan skrive inn opplysninger. Du vil også kunne sjekke hvem som har gått inn i journalen.

— Alle skal være trygge på at personvernet er godt ivaretatt, sier helseministeren.

Samler info

Bakgrunnen for forslaget er behovet for rask tilgang til viktig informasjon. Ikke minst i situasjoner der pasienten trenger akutt hjelp og opplysninger kan være avgjørende for om behandlingen lykkes. Hvorvidt pasienten lider av allergi eller hva slags legemidler han eller hun bruker, er eksempler på slik informasjon.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår et tillegg i helseregisterloven som gir hjemmel for å etablere et slikt system. Hver enkelt skal selv kunne bestemme om man ønsker at det opprettes en kjernejournal.