Dermed tas saken opp til doms. En dom er ventet i løpet av februar.

Det var forsvarer John Christian Elden som ved forhandlingenes slutt tirsdag kom med en henstilling til retten om at saken ikke må tas opp til doms før det er tatt avgjørelse om utlevering av ytterligere avlyttingsmateriale i saken.

– Tas saken opp til doms nå, vil det etter min oppfatning være en saksbehandlingsfeil, og det er spesielt dersom retten med åpne øyne går inn i det, sa Elden.

– Parallelt med saken har det hele veien vært prosesser om dokumentinnsyn, uten at det har tilført saken noe av vesentlig betydning. Saken tas opp til doms på vanlig måte, sa sorenskriver Helge Bjørnestad før han hevet retten klokka 15.05 tirsdag.

Aktoratet gikk mot en utsettelse.