Teksten, som ble lekket til den britiske avisen The Guardian tirsdag, ansees å gagne rike land på bekostning av fattige land.

Ifølge anonyme kilder som avisen har snakket med innebærer forslaget at den nåværende klimaavtalen, Kyoto-protokollen, forkastes.

Utkastet skal ifølge de samme kildene også gå bort fra prinsippet om at de rike landene skal bære hovedbøren når det gjelder reduksjoner av utslipp av klimagasser.

Dessuten foreslås det at man skal gå bort fra den nåværende inndelingen i i-land og u-land, og heller få en ny differensiering som skiller rike u-land fra fattige u-land. Dette tolkes av Guardians kilder som et forsøk på å splitte u-landene.

Det svenske nyhetsbyrået TT har også fått se avtaleutkastet, som inneholder mange parenteser der det fortsatt mangler beslutninger. En rask gjennomlesning viser at utkastet ligger relativt nærme EUs linje i klimaspørsmålet.

EU ser ingen hensikt i å holde fast ved Kyoto-protokollen, og har lenge tatt til orde for en differensiering mellom landene.

Det er også kjent at India og Kina motsetter seg dette. Tolkningen som Guardians kilder har gjort av teksten, gjenspeiler deres syn på saken. Det hele ser med andre ord ut som fortsettelsen på dragkampen som har pågått lenge.